Базові команди перевірки станів та режимів роботи ONU на OLT ZTE ZXA10 C300\C320

30.06.2021
Поделиться в:

В даній статті розглянемо основні перевірочні команди для epon-sfp (на основі плати ZTE ETTO) та epon-onu. Ця epon-плата сумісна із шасі С300 та С320, на ній розташовано всього 8 epon-портів, підтримуються epon-sfp модулі із швидкістю передачі 1.25Гбіт/с та 10Гбіт/с, 1 плата займає цілий слот шасі. Можемо використати наступну команду з превілейованого режиму (Зображення 1) для перевірки фізичних параметрів:

#show card slotno <порядковий номер слота>

1.png

Зображення 1

Щоб отримати весь список підключених плат (epon-плат та інших) можемо використати команду (Зображення 2):

#show card

2.png

Зображення 2

Або також можемо скористатись командою (Зображення 3) виведення даних за onu. При виклику підказки (символ «знак питання») команда виведе всі підключені та активні epon-плати. Останній запис <cr> свідчить про те, що команду можна закінчити словом «state» - в результаті буде відображено ВСІ onu, які перебувають в активному чи неактивновному стані, але були раніше зареєстровані на OLT.

3.png

Зображення 3

Якщо виводити інформацію про стани onu на конкретному epon-модулю (epon-sfp), вкінці списку нам буде виведено 2 значення

ONU Number: <кількість активних в даний момент>/<загальна кількість зареєстрованих>, як на зображенні 4:

4.png

Зображення 4

Для того щоб вивести інформацію про зареєстровану onu (акцентуємо увагу на слово «зареєстровану» - пояснення буде пізніше), існує 3 режими ідентифікації onu:

-         Виведення інформації по mac-onu (ми будемо застосовувати цей метод)

-         Виведення інформації по серійному номері onu

-         Виведення інформації по loid (унікальний тестовий вираз з паролем)

 

Для прикладу, якщо ми знаємо тільки інтерфейс onu – для того щоб дізнатись mac-onu необхідно вивести довідкову інформацію про onu командою, яка зображена на наступному зображенні (5):

5.png

Зображення 5

І навпаки – якщо ми початково знаємо тільки mac-onu: можемо через наступну команду дізнатись інтерфейс:

ZXAN#show epon onu by mac e067.b3ad.ae20

Подібно попередній перевірці, можемо вивести довідкову інформацію по epon-sfp:

#show interface optical-module-info epon-olt_1/3/1

 6.png

Зображення 6

Існує 2 режими перегляду зареєстрованих ону:

1.    Відносно інтерфейсу onu - індивідуальна інформацію за ідентифікатор onu, активність та останні часові мітки реєстрації)

2.    Відносно epon інтерфейсу – виведення даних за всі, успішно зареєстровані, onu. Нажаль, в командному інтерфейсі даного OLT не передбачено режим фільтрації виведення результатів (звичні нам вирази include, exclude, begin)

 7.png

Зображення 7

Додаткову інформацію про onu також можемо побачити за допомогою наступної команди:

 8.png

Зображення 8

9.png

Зображення 9

Виведення mac-адрес. Для того, щоб виконати запит для відображення списку mac-адрес на певному порті конкретної плати – існують 2 режими запитів:

1.    Звернення до CPU самої плати, по якій був виконаний запит для виведення переліку mac-адрес

2.    Звернення до CPU керуючої плати, яка в свою чергу зробить запит до запитуваного модуля

Рекомендується використовувати 1-ий варіант.

10.png

Зображення 10

11.png

Зображення 11

Наступна команда дозволяє вивести загальну кількість mac-адрес:

#show mac statistic

       Total mac address : 1731 

Перегляд інформації за стан оптичних модулів epon-sfp та epon-onu 

Як було описано вище, щоб переглянути основні показники (оптичні рівні, потужність вихідного сигналу TX, напруга, струм який споживає модуль) на epon-sfp ми можемо використати команду:

#show interface optical-module-info epon-olt_1/3/1

Для того, щоб переглянути детальніше оптичні рівнів, якій отримуються від всіх onu на даному порті, потрібно застосувати команду: 

#show pon power olt-rx epon-olt_1/3/1

Приклад виведення результату представлено нижче.

12.png   

Як було описано в попередніх статтях для ВDCom, це зворотні рівні, відносно onu (TX), вони будуть завжди нижчі за RX на onu, так як вітки pon будуються на асиметричних PLC-сплітерах. 

Для виведення детальнішої інформації відносно onu, існую наступна команда:

#show pon power attenuation epon-onu_1/3/1:1

13.png

Тут акцентуємо увагу на колонці «onu», нижній рядок – це оптичні рівні, які отримує onu від olt.

Третя колонка – це величина затухання сигналу, яка втрачається на певному напрямку – від onu до olt і навпаки. Це число – абсолютна різниця 2-ох чисел з цього ж рядка, тобто наскільки зменшилась потужність сигналу від передавача до приймача.

Статистична інформація

Перегляд статистики на pon-порті onu: 

#show remote onu pon statistics epon-onu_1/3/1:1

14.png 

Команда, яка показує адміністративний стан onu та відстань до olt:

#show onu mpcpinfo epon-onu_1/3/1:1

15.png  

Щоб переглянути стан OAM функціоналу:

16.png  

Статистика на конкретному onu відносно epon-sfp:

#show interface epon-onu_1/3/1:1

17.png  

Перевірка станів мідних ethernet-портів:

#show remote onu port info eth epon-onu_1/3/1:1

18.png   

Перевірка режиму роботи мідного ethernet-порта:

#show remote onu port mode epon-onu_1/3/1:1

19.png 

Увага! Як було згадано вище, для даних моделей OLT - ZTE C300\C320, порівняно з OLT BDCom не характерна функція автоматичної реєстрації нових onu. Існують сторонні (кастомні) сервіси\засоби автореєстрації onu, але зараз розглянемо мінімально-необхіднрй набір для того, щоб onu зареєстррувався на OLT і був в операційному стані (кінцевий режим передачі даних).

Для того, щоб вивести список незареєстрованих onu, запускаємо команду:

#show onu unauthentication

Якщо їх неіснує і всі успіщно зареєстровані, вивід буде наступним:

20.png  

Наведемо приклад базових команд для реєстрації onu на конкретному epon-sfp: 

interface epon-olt_1/3/1

onu 1 type PICO-E710 mac e067.b3a6.f4ec ip-cfg static

!

interface epon-onu_1/3/1:1

admin enable

ems-autocfg-request disable

sla-profile 100MB vport 1

encrypt direction downstream enable vport 1

service-port 1 vport 1 user-vlan 283 vlan 283

!

pon-onu-mng epon-onu_1/3/1:1

auto-config

compatibility enable mode CTC

vlan port eth_0/1 mode tag vlan 283 priority 0 

Перший рядок – заходимо (будучи вже в конфігураційному режимі) в режим конфігурації epon-sfp

Другий рядок – назначаємо новому onu певний, попередньо-визначений, набір шаблонних параметрів. Зупинимось на цьому кроці. Щоб побачити поточну базу шаблонів потрібно з превілейованого режиму запустити команду:

#show onu-type 

Після чого буде виведено список стандартних та створених класів onu. Продемонструємо мінімально-необхідних набір класу для onu PicoTel, яка початково відсутня в даному наборі. 

ONU type name:          PICO-E810

PON type:               epon

Description:

Protect type:           none

Speed:                  1g

Location:               disable 

Щоб створити клас та заповнити його цими даними, потрібно перейти в конфігураційний режим, далі в pon-конфігурацію.

(config)#pon

(config-pon)#

Після чого в 1 рядку, 1 командою створюється клас із вказаними вище параметрами, для прикладу:

(config-pon)#onu-type PICO-E810 epon speed 1g location disable protect-type none

Готово, клас створено. Далі необхідно для даної моделі onu визначити імена мідних ethernet-портів, які характерні для цієї моделі, їхня кількість (щоб в подальшому можна було застосовувати інші шаблони).

(config-pon)#onu-type-if PICO-E810 eth_0/1

Ми створили інтерфейс-клас, де вказали для раніше створеного класу кількість портів (в даній моделі є тільки 1 ethernet-порт).

Після цього потрібно сформувати зв’язку ідентифікаторів – по яких полях новий незареєстрований onu буде ідентифіковано і який ключ зв’язності буде із класом-шаблоном. В нашому випадку, будемо використовувати модель onu. Але окрім цього потрібно налаштувати які поля буде зчитувати olt з новопідключеного onu. 

Для цього є команда:

(config-pon)#uncfg-onu-display-info model version mac sn 

Тут аргументами команди являються наступні параметри «model version mac sn», тобто модель версія ПЗ, mac-адреса onu та серійний номер.

Для того, щоб переглянути які зараз сконфігуровані параметри запитів до onu, виконаємо команду

#show pon uncfg-onu-display-info

Символом ‘*’ буде розмічено обрані параметри, які будуть відображатись.

На цьому підготовка шаблону завершена.

Тому, як видно з набору команд що описаний вище, 2-га команда прив’язує mac-onu до llid 1 та назначає клас-шаблон PICO-E710.

Наступна секція (виділена 2-ма символами «!»), описує конфігурацію onu відносно глобального файлу конфігурації (show running-config), відноситься до оптичного порта onu:

Admin enable – ознака того, що оптичний порт логічно активний та знаходиться в операційному стані (інший можливий аргумент команди - disable).

ems-autocfg-request disable – вимкнення режиму керування через систему EMS.

sla-profile 100MB vport 1 – підключення, попередньо створеного SLA-профіля (в нашому випадку - шейпера), для обмеження полоси пропускання. 

encrypt direction downstream enable - шифрування керуючих системних повідомлень в низхідному напрямку.

service-port 1 vport 1 user-vlan 283 vlan 283 – «прокидання» vlan 283 від olt до оптичного порта onu 
pon-onu-mng epon-onu_1/3/1:1

Наступна конфігураційна секція – налаштування мідного порта(-ів) onu.

compatibility enable mode CTC – встановлення керування onu по стандарту ctc.

vlan port eth_0/1 mode tag vlan 280 priority 0 – встановлення на мідному порті vlan 280 в access-режимі.

Дана конфігурація задовільняє мінімальні умови, щоб був встановлений зв’язок з абонентом. 

Перегляд конфігурацій оптичного порта onu:

22.png         

Перегляд конфігурацій мідного порта onu:

Сервісні команди

Перереєстрація onu:

23.png         

Після чого потрібно буде вручну перереєструвати або запустити повторно механізм автореєстрації.

Перезавантаження onu:

24.png         

Увага! В останніх версіях ПЗ ZTE відсутній діалог підтвердження перезавантаження onu, тобто після виконання команди reboot – onu, за умови того що вона зараз в активному режимі і зареєстрована, безумовно перезавантажиться.

logo
Базові команди перевірки станів та режимів роботи ONU на OLT ZTE ZXA10 C300\C320
Отзывы покупателей
Рейтинг покупателей
0 / 5
На основе 0 оценок покупателей
0%
0%
0%
0%
0%
Отзыв
Отлично
Заголовок*
Достоинства
Недостатки
Комментарий*
Представьтесь

Возврат к списку


Популярное оборудование

Авторизуйтесь, чтобы добавить отзыв