Методика модернізації мереж на технологію "PON"

25.09.2022
Поделиться в:

До переваг пасивних оптичних мереж сьогодні можна віднести багато вагомих факторів: відсутність потреби подачі живлення на всі елементи мережі, що знаходяться між центральним комутатором (OLT) та клієнтським терміналом (ONU), стійкість до зовнішніх грозових та статичних впливів, легкість у будівництві та обслуговуванні, високу пропускну здатність.

Проте, багато обчислювальних мереж, які суб’єкти господарювання застосовують в якості основного засобу для надання послуги підключення до мережі Інтернет, в проміжку від 2005 до 2015 року були побудовані різними малоефективними технологіями. Місце мають такі типи технологій як радіо, мідна кручена пара, мідна ADSL технологія на базі телефонних ліній зв’язку, окремі оптично-волоконні лінки та сегментні комбінації із цих видів технології.

Для підвищення рівня конкурентоздатності перед усіма учасниками телекомунікаційного ринку постала задача модернізації раніше побудованих мереж на технологію «PON». Варто зазначити, що ці мережі також мають високий рівень надійності роботи. Загострюється потреба у модернізації при залученні інвестицій або під час продажу мереж. Часто передпродажною умовою є саме модернізація об’єкта мережі поточним її власником.

Розробка концепції для модернізації мереж

Першим етапом будь-якої концепції для модернізації мережі є її інспектування. Саме під час інспектування можна отримати всі вихідні дані для замовлення необхідних матеріалів, обладнання та провести якісне планування модернізаційних робіт.       

Перш за все необхідно взяти схему ліній електропередач. Вона може бути як у власника мережі, так і в представництві обленерго. Тоді, оскільки вартість мережі прямопропорційний кількості абонентів, які до неї підключені, то на карті слід відобразити місця проживання наявних абонентів.

1.png

Метою цієї інструктивної документації є розгляд усіх прикладів, тому слід змоделювати ситуацію і на карті нанести ще й радіо пристрої, які часто в операторів зв’язку відіграють роль точок присутності. Радіо пристрій отримує від абонента по крученій парі електричну енергію завдяки блоку живлення типу РОЕ. За це абонентам надається знижка від 20 до 30% від обраного ними тарифного плану. На карті таких абонентів, для зручності, можна позначати іншим кольором. Ще один варіант живлення – безпосередньо від електричної мережі. Для цього слід отримати технічні умови, надати технічну документацію (паспорт) обладнання, яке буде в умовному місці застосовуватись, укласти договір і здійснювати щомісячну оплату за спожиту електроенергію безобліково – згідно з технічним розрахунком.

2.png   

Після цього, на карті треба відобразити інші активні комутаційні вузли, відрізки ВОК та витої пари. В описі до цих елементів слід написати вміст боксів. До прикладу, наявність і тип комутатора (керований або некерований), наявність медіаконвертерів, блоків живлення тощо.

3.png 

Деталізованіша мапа об’єкта із всіма вищепереліченими елементами буде мати такий вигляд:

4.png

5.png

Для модернізації мережі слід врахувати інстальовані оптичні кабелі, їх ємності та технологічні запаси, оскільки, без них буде неможливе застосування цих елементів взагалі. Переінсталяція за для створення технологічного запасу, як правило, є економічно невигідною, бо її вартість у більшості випадків дорожча ніж монтаж нового кабелю.

Також при інспектуванні мережі не буде зайвим відобразити й фізичні комутації волокон.

Розробка проекту PON для модернізації мережі

Маючи об’єктивну карту наявної мережі, можна приступати до створення проекту PON, який починається із проектування дільників. Їх слід проектувати виключно там, де є інспектовані запаси ВОК, та керуючись нормативом 250м – там, де ВОК ще не інстальовано. Більш детально про організацію дільників читайте в нашій статті Особливості створення проектів «PON».

6.png

Планування фізичних портів сплітера повинно відбуватись не тільки для наявних, а й для перспективних абонентів. В новому проекті буде ще один елемент – центральний комутаційний вузол, місце для якого слід обрати в центрі об’єкта. 

Наступним кроком буде проектування першого сегменту мережі – Інтерфейсу.

   7.png 

Інтерфейс 1 налічує всього 70 портів, що є оптимальним для проектування. В цьому випадку передбачено 6 портів запасу для ймовірної міграції підключень в майбутньому.

Після проектування усіх Інтерфейсів, для модернізації мережі, дуже важливим є визначення ємності ВОК в плані волоконності. Із загального проекту PON видно, що для його реалізації достатнього кабелю 4е1 по маршруту OLT-S7-S3-S2-S1. Решту кабелів потрібно ємністю 2е1. Абонентські кабелі застосовуватимуться виключно одноволоконні.

8.png

9.png

Після проекту на карті, слід зробити розрахунок оптичних бюджетів наявних у проекті Інтерфейсів і виконати структурно-логічні схеми цих сегментів мережі.

10.png

11.png

Заходи для проведення модернізації мережі

Для планування всіх робіт, які стосуються модернізації мережі, слід керуватись основними принципами планування:

  • Необхідність – обов’язкове використання планів при виконанні будь-якого виду діяльності. Враховуючи це, при проведенні процесів з модернізації слід обов’язково робити щотижневе планування.
  • Єдність – передбачає спільність різних цілей та взаємодію різних підрозділів компанії як в горизонтальному, так і у вертикальному рівнях управління і планування. Забезпечуючи цей принцип слід чітко розуміти, що монтажні бригади повинні якісно співпрацювати із технічним відділенням та диспетчером. Це стосується як планування та опису всіх завдань в ERP-системі, так і оперативного зв’язку.
  • Безперервність – в кожній компанії процеси планування, організація, управління є взаємозв’язаними між собою і повинні здійснюватись постійно і без перерв. В цьому значенні, план роботи з модернізації мережі повинен бути складений від початку до кінця і безперервно уточнюватись та оптимізовуватись.
  • Оптимальність – багатоваріантність планів, яка передбачає розробку альтернативних варіантів досягнення поставленої мети та вибір оптимального з них. До прикладу, в одному із варіантів маршрут кабелю один, але у зв’язку із певними обставинами, які змінились в ході роботи, слід застосувати інший. Такий же приклад можна розглянути і з центральним комутаційним вузлом або іншими елементами мережі.
  • Гнучкість – передбачає можливість коригування планових показників та координацію планово-економічної діяльності компанії. Цей принцип зарезервовано за диспетчером компанії, який уповноважений корегувати виробничий процес. Окремі рішення таки залишаються за керівництвом.
  • Точність – врахування при складанні планів високого рівня точності прогнозів і розрахунків. Цей елемент у великій мірі залежить від компетентності кадрового ресурсу компанії, зокрема, інженера, який безпосередньо виконує планування.
  • Принцип участі – кожен зацікавлений працівник компанії має бути учасником планової роботи. Для уникнення зайвої бюрократизації виробничих процесів та очних нарад, всі учасники планування повинні активно працювати в планувальних системах, а ініціатори завдань чітко визначати там їх виконавців.
  • Ефективність – розробка такого варіанту виконання завдань, який при існуючих обмежених ресурсах забезпечує одержання найбільшого результату роботи та економічного ефекту.

Дотримання цих принципів повинно стати запорукою для уникнення простоїв роботи мережі під час її модернізації.

Планування роботи технічного відділення

Для забезпечення високого рівня оптимальності та ефективності при плануванні треба паралельно створити мережу засобами ВОЛЗ, залишити необхідні запаси на місцях, де будуть розварюватись MDU і запустити тимчасові лінки волокнами, у новому кабелі. Це дасть змогу взагалі уникнути простоїв. Тобто час простоїв на перемикання з лінку витої пари на оптичний буде не довший за хвилину.

Коли всі кабелі будуть змонтовані згідно з проектом, центральний OLT-комутатор встановлено та ODF розварено, можна приступати до монтажу елементів в MDU. Якщо в час модернізаційних дій потрібно щоб працювали поточні лінії зв’язку, в цих MDU-пристроях слід залишати робоче волокно непошкодженим. Слід наголосити також на потребі в застосуванні інструменту для виконання повздовжніх розрізів кабелю. Саме такий підхід зменшує як кількість зварювань, а відтак і якість роботи мережі, так і час простою абонентів.


Для чіткого розуміння всіх планів, темпів їх виконання, відведених термінів, кількості обладнання, яке необхідно замовляти можна розробити інформаційний масив засобами MS Excel. Приклад таблиці знаходиться за посиланням під цим матеріалом.

В шапці таблиці повинні бути такі ключові поля: «адреса» об’єкту (населеного пункту, вулиці), «сегмент мережі» згідно з новим проектом PON, посилання на «завдання у UserSide», опис якого може дати більш детальну інформацію про хід його виконання, «поточні комутаційні засоби» для представлення того, що буде демонтуватися, «заходи, які потрібно провести» для розуміння планувальних дій щодо цього проекту, «шкала пріоритетності від 1 до 10 по терміну виконання» завдання, «ресурси на виконання завдання» для відзначення який підрозділ чи працівник буде виконувати це завдання і є безпосередньо відповідальний за успіх та «необхідні ТМЦ для виконання плану».

Отже, ефективно плануйте свої модернізаційні проекти, а наш магазин дасть змогу застосувати виключно якісні матеріали та обладнання для цього.

logo
Методика модернізації мереж на технологію "PON"
Отзывы покупателей
Рейтинг покупателей
0 / 5
На основе 0 оценок покупателей
0%
0%
0%
0%
0%
Отзыв
Отлично
Заголовок*
Достоинства
Недостатки
Комментарий*
Представьтесь

Возврат к списку


Популярное оборудование

Авторизуйтесь, чтобы добавить отзыв

x